1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - Contact Us
گالری
access deny
پیوند ها

Embassy of The Islamic Republic of Iran 

16 Princes Gate

London

SW7 1PT

United Kingdom

 

Tel. No: +44 (20) 72254222  +44 (20) 72254228

Email:   iranemb.lon@mfa.gov.ir

 

 

Consular Building:

50 Kensington Court

London

W8 5DB

United Kingdom

 

Tel. No: +44 (20) 72253000 (9-12 AM)

Legal Affairs: +44 (20) 736-10802 (9 - 12 AM - Tuesdays and Thursdays)

Fax:  +44 (20) 79381615  

 

Email: iranconsulate.lon@mfa.gov.ir

Students: lon.student@mfa.gov.ir

Visa: lon.visa@mfa.gov.ir

 

 

نظرات